Utställare 2017-10-15T12:38:04+00:00

Utställare

Wikbolandsmarken har stor plats för utställare. Besökarna kan bl.a. träffa föreningar som visar upp nostalgi, maskiner,tillverkande hantverk, veteranbilar och djur.Utställningsplatsen är kostnadsfri så länge du inte säljer något. Vid tänkt försäljning eller uppvisande av varor för kommande försäljning boka istället Marknadsplats.

Ansvarig för utställare Lars Gustavsson.  larsolovgustavsson@yahoo.se

Önskad platsstorlek (löpmeter)

Vad ska ni ställa ut? *

Önskemål/kommentarer/plats för tält ex 3x2m

Ditt namn *

Företagsnamn

Organisations-/personnummer *

Telefon *

E-post *

Gatuadress *

Postnummer *

Ort *