Formulär försäljningsplats 2018-06-25T13:06:07+00:00

Boka försäljningsplats till

Wikbolandsmarken 2018

Fyll i formuläret nedan för att boka en försäljningsplats på Wikbolandsmarken 2018. Vi skickar faktura när vi ser att det finns plats på marknaden och återkopplar med platsnummer när möjlighet ges och betalningen är bokförd. Om du uteblir sker ingen återbetalning. Obs! Samtliga knallar  skall vara kvar under hela marknaden. Marknadsvärdar kommer att visa dig till din plats från kl 8:00. OBS tänk på att det finns plats för utryckningsfordon. Enligt lag skall skylt med namn och adress finnas synligt i marknadsståndet. För allas trevnad kommer vi att placera ut rullvagnar där du kan lämna plast och kartonger (obs ej trasigt gods). Sortiment: För att kunna erbjuda ett varierat utbud för våra marknadsbesökare kan vi komma att neka försäljningsplats om det blir för många som säljer samma varor. All matservering och försäljning av glass är utlämnad på entreprenad till Vikbolandsmat.

Vi har delvis ny sträckning för marknaden i år.  Start vid stora parkeringsgärdet vid Vikbolandsskolan.

Varmt välkommen med din anmälan!

Önskad platsstorlek (löpmeter)

Jag behöver el (150 kr)
*Elen avser 230v. Kontakta oss om ni är i behov av trefas pris 350kr.

Vad ska ni saluföra? * (Ange ert sortiment noggrant)

Önskemål/kommentarer/ plats för tält ex. 3x2m (Är du återkommande knalle, vänligen ange önskat platsnummer.)

Ditt namn *

Företagsnamn

Organisations-/personnummer *

Telefon *

E-post *

Gatuadress *

Postnummer *

Ort *