Barn & Ung 2017-03-01T19:09:16+00:00

Vikbolandets Företagsgrupp jobbar med kommande generationer

Projektet som heter ”Vår framtid” fokuserar på studie- och yrkesvägledning och syftet är att förbereda eleverna för livet efter skolan. Vi på Vikbolandsskolan har, sedan några år tillbaka, ett samarbete med flera lokala företag. Alla klasser på högstadiet har minst två lokala företag knutna till sig och under deras högstadietid får de ta del utav företagarnas vardag, lära sig hur ett företag är uppbyggt, vilka studier som krävs och mycket mer.

Vi har nu utökat detta projekt genom att ha ett så kallat Comeniusprojekt som är ett EU-finansierat projekt. Våra samarbetspartners är skolor i Turkiet, Lettland och Spanien, som har ungefär samma geografiska och sociala förutsättningar som Vikbolandsskolan har. Vårt mål med det internationella samarbetet är att eleverna ska kunna se Europa som en potentiell arbetsplats, utbyta erfarenheter eller se de möjligheter de har i sin närmiljö att starta eget företag eller liknande.